måndag 25 januari 2010

Kristen och lagolydig?

När jag började läsa stadskunskap trodde jag inte att jag skulle behöva diskutera bibelfrågor som jag också brottas med för egen del. Idag på ett seminarium funderade vi på om en kristen alltid ska följa lagen?

När jag läser evangelierna och breven kan jag ibland tycka att det känns som att både laglydighet och olydighet har gott stöd i bibeln. Men jag vet inte om jag tycker att de två olika perspektiven säger emot varandra.

Redan från början finns det krafter i samhället som vill sätta dit Jesus. Ändå säger Jesus till Pilatus, en av samhällets yttersta företrädare att hans makt kommer från ovan (Från kejsaren eller från Gud?)Joh 19:11. Flera av brevtexterna längre fram i Bibeln (till exempel Titus 3:1) ger en bild av att Överheten, i detta fall de romerska myndigheterna, är tillsatta av Gud för att regera över människorna.

Samtidigt finns Guds lag, profeterna, Jesu undervisning och Apostlarna. Hur ska man förhålla sig till om den undervisningen står emot sekulär lag?

Är myndigheterna tillsatta av Gud är de tillsatta att regera på Guds uppdrag och ansvariga inför Gud. I och med att Gud är den legitimitet deras styre vilar på (ur ett kristet perspektiv) är Guds lag den lag de är tillsatta att upprätthålla. Stiftar de sekulära myndigheterna lagar som går emot Guds lag, då går de emot den auktoritet de fått av Gud. Denna överhet upphör då att vara överhet av Gud och därmed är det inte fel att agera emot lagar som går emot Guds lag* (Luk 10:27)

Står människors lag emot Guds lag kan vi inte lyda människor mer än Gud. (Apg 5:29)

torsdag 21 januari 2010

Paus

Terminstart och en massa nya tankemässiga in-puts. Just för tillfället har jag svårt att hitta tid för att skriva. Men jag funderar väldigt mycket. Främst funderar jag just nu på:

1. Vad kan man som kristen tro på utom Kristus, det kristus lär ut och alternativt det apostlarna lär ut?
2. Hur ska man som kristen förhålla sig till makten?

Jag är tacksam om ni som läser mig vill dela med er av era tankar runt detta,

fridens

Jonathan

torsdag 7 januari 2010

Wir sind kirche

"Aufgabe der Kirche ist es, den Menschen zu dienen und dadurch Gott die Ehre zu geben." - Wir sind Kirche

Fritt översatt
"Kyrkans uppgift är att tjäna människorna och därigenom ge Gud äran" - Wir sind Kirche (Vi är Kyrka)

En volontär- kollega till mig hade en t-shirt med texten don't go to church - be it. Fascinerande nog gjorde den texten en del av eleverna, personalen och volontärerna som deltog vid bibelskolan där vi jobbade, upprörda. Men är det inte det kyrkan handlar om, det är ingen byggnad eller organisation, kyrkan är vi